Phần mềm học trực tuyến KidStem

Giới thiệu chung

Công nghệ: Nextjs, React Native
Mục tiêu phần mềm

Cung cấp sản phẩm giáo dục công nghệ tốt nhất Thế giới cho trẻ.

Chức năng chính

- Cung cấp sản phẩm giáo dục công nghệ tốt nhất Thế giới cho trẻ.
- Đưa sản phẩm đào tạo Robotic đến với học sinh cấp 1-2 trên toàn quốc

Please enter your phone number
and we call you back soon

We are calling you to phone

Thank you.
We are call you back soon.

Liên hệ

Hello
Trang chủ
Tin tức
Liên hệ
Xem thêm