Phần mềm quản lý hạ tầng giao thông

Giới thiệu chung phần mềm

Phần mềm sử dụng công nghệ: Nextjs, GIS
Phần mềm gồm 5 tính năng chính

- Quản lý các hạ tầng giao thông trên hệ thống bản đồ
- Kiểm tra mặt cắt tuyến đường, cầu, hầm,…online.
- Quản lý tình trạng của các cơ sở hạ tầng trên các tuyến đường quản lý
- Quản lý sự cố giao thông
- Lên lịch trực cho cán bộ quản lý các tuyến đường

Please enter your phone number
and we call you back soon

We are calling you to phone

Thank you.
We are call you back soon.

Liên hệ

Hello
Trang chủ
Tin tức
Liên hệ
Xem thêm