Phần mềm học trực tuyến KidStem

Cung cấp sản phẩm giáo dục công nghệ tốt nhất Thế giới cho trẻ.

 

Chức năng chính của phần mềm

  • Cung cấp sản phẩm giáo dục công nghệ tốt nhất Thế giới cho trẻ.
  • Đưa sản phẩm đào tạo Robotic đến với học sinh  cấp 1-2 trên toàn quốc

Platform: Website, App Mobile

Công nghệ: Nextjs, React Native

Để dùng thử vui lòng truy cập:

- Link Website: https://online.kidstem.edu.vn/

- Link App: 

 

Please enter your phone number
and we call you back soon

We are calling you to phone

Thank you.
We are call you back soon.

Liên hệ

Hello
Trang chủ
Tin tức
Liên hệ
Xem thêm