Phần mềm quản lý dữ liệu ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám

Quản lý dữ liệu viễn thám, bản đồ, ảnh vệ tinh, ảnh và video viễn thám từ thiết bị bay không người lái (UAV) các sự kiện thiên tai trong lịch sử

Tổng quan về phần mềm:  

 • Quản lý dữ liệu viễn thám, bản đồ, ảnh vệ tinh, ảnh và video viễn thám từ thiết bị bay không người lái (UAV) các sự kiện thiên tai trong lịch sử.
 • Quản lý sự kiện thiên tai, hỗ trợ kích hoạt với các hệ thống, diễn đàn International Charter, Sentinel Asia.
 • Tự động tải sản phẩm từ các hệ thống cho trước.
 • Kết nối, chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám, bản đồ, video với Hệ thống VNDMS.

Platform: Website

Công nghệ: Nextjs, GIS

Chức năng chính của phần mềm:

 • Liên thống kết nối với hệ thống VNDMS
 • Quản lý tài khoản – phân quyền
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý đơn vị hành chính
 • Quản lý thiên tai
  • Vùng thiên tai
  • Loại sự kiện thiên tai
  • Sự kiện thiên tai
  • Nhóm bản đồ
  • Kịch bản thiên tai
  • Dữ liệu kịch bản thiên tai được tải xuống
 • Quản lý dữ liệu viễn thám
  • Loại dữ liệu
  • Dữ liệu viễn thám
  • Dữ liệu được tải xuống
 • Chức năng trên bản đồ
  • Tìm kiếm theo chọn vùng, khoanh tròn, đơn vị hành chính, sự kiện thiên tai, lưu vực, vùng thiên tai
  • Hiển thị dữ liệu viễn thám trên bản đồ, xem thông tin
  • Cá thao tác bản đồ khác: phóng to, thu nhỏ, đo khoảng cách , đo diện tích.

 

 

Để dùng thử vui lòng truy cập:

- Link Website: http://vientham.dmptc.gov.vn:8053/

 

Please enter your phone number
and we call you back soon

We are calling you to phone

Thank you.
We are call you back soon.

Liên hệ

Hello
Trang chủ
Tin tức
Liên hệ
Xem thêm