Phần mềm quản lý vận hành liên hồ chứa

Quản lý vận hành liên hồ chứa

1. Chức năng chính: 

  • Quản lý tình trang hồ chứa trên bản đồ, biểu đồ
  • Quản lý tình trạng trạm quan trắc mưa, gió, nhiệt độ trên bản đồ, biểu đồ
  • Giao tiếp giữa đơn vị tư vấn và tổ chực hồ dễ dàng hơn
  • Quản lý bản tin tư vấn theo từng khung giờ
  • Tối ưu báo cáo nhanh, chính xác

2.Một số giao diện

 

Platform: Website

Công nghệ: Nextjs, GIS

Để dùng thử vui lòng truy cập:

- Link Website: http://vndmslakes.vgasoft.vn/

Please enter your phone number
and we call you back soon

We are calling you to phone

Thank you.
We are call you back soon.

Liên hệ

Hello
Trang chủ
Tin tức
Liên hệ
Xem thêm